Storage optimization specialists

Smart Storage Systems մասնագիտացած է պահեստների համար ավտոմատ ուղղահայաց վերելակների համակարգերի ամբողջական շարքում՝ տեղադրելով ամենահարմար պահեստային համակարգերը բոլոր տարածքներում

Պահեստների օպտիմալացման մասնագետներ

Smart Storage Systems մասնագիտացած է պահեստների համար ավտոմատ ուղղահայաց վերելակնային համակարգերում, տեղադրելով պահեստավորման համար ամենահարմար լուծումները ցանկացած վայրում:

Պահեստներն ու տեսակավորման կենտրոններն այսօր բախվում են տարածքի արդյունավետ օգտագործման և գործընթացները բարելավելու անհրաժեշտության հետ, տարածքի սղության պատճառով։ Մեծ քանակությամբ ապրանքներ պահող ձեռնարկությունները միշտ ունեն պահեստավորման խոշոր ծախսեր: Հետևաբար, պահեստային տարածքների օպտիմալացումը և գործընթացների թարմացումը ամենակարևոր խնդիրն է, որի հետ բախվում է պահեստի կամ տեսակավորման կենտրոնի ղեկավարը: Պահեստը պետք է կառավարել, ներդնելով նոր նորարարական մեթոդներ և օգտագործելով գիտելիքներն ու փորձը լոգիստիկայի և տեսակավորման ոլորտում։

Արդյունավետ պահեստի նպատակն է պահեստավորված ապրանքների քանակի ավելացումը, պահեստի անձնակազմի օպտիմիզացումը, ձեռքով անարդյունավետ գործողությունների վերացումըցև տեղերի ավելացումը լրացուցիչ տարածք վարձակալելու հաշվին, ինչպես նաև անհրաժեշտ արտադրանքի արդյունահանման պարզեցումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգնությամբ։

Պահեստի լավ կառավարումը հիմնարար նշանակություն ունի ձեր ընկերության արտադրողականությունը և արդյունավետությունը բարձրացնելու, հաճախորդների պահանջարկը բավարարելու և, հետևաբար, շահույթի ավելացման համար: Ձեր պահեստը կարող է իսկապես կարևոր դեր խաղալ ձեր ամբողջ բիզնեսի ճիշտ գործունեության մեջ:

Ներկայացուցչությունները Լատվիայում, Բելառուսում, Ղազախստանում և Ուզբեկստանում ներկայացնում են Modula, LISTA և Baumalog պահեստային լուծումները:

Պահեստի լավ կառավարումը կարող է հիմնարար նշանակություն ունենալ ձեր ընկերության արտադրողականության և արդյունավետության բարձրացման, հաճախորդների պահանջարկը բավարարելու և այդպիսով նաև շահույթի ավելացման համար: Ձեր պահեստը իսկապես վճռորոշ դեր է խաղում ձեր ամբողջ բիզնեսի ճիշտ գործունեության մեջ:

Denize Lapina Managing Director

Լատվիայում, Հայաստանում, Ղազախստանում և Ուզբեկստանում ներկայացուցչությունները տարածում են Modula, LISTA և Baumalog պահեստավորման լուծումներ:

© 2024 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Օգտագործման պայմաններև Գաղտնիության քաղաքականություն