MultiTower ստեյքեր կռունկով

Description

MultiTower ավտոմատացված պահեստավորման համակարգը ստեյքեր- կռունկով օգտագործվում է պողպատե թիթեղներ, պրոֆիլներ, խողովակներ, ձողեր և այլ, հատկապես ոչ գաբարիտային և ծանր նյութեր պահելու համար:

Համակարգը բաղկացած է բազմասեկցիավոր պողպատե կոնստրուկցիայից, որը թույլ է տալիս նյութերը պահել շարժական դարակների վրա: Կրող կոնստրուկցիան բաղկացած է առջևի և հետևի մասերից և ամբարձիչ –ստեյքերից, որը շարժվում է այս մասերի միջև առաջատար ռելսով։

Համակարգը կարող է համալրվել բազմաթիվ բեռնման և բեռնաթափման կայաններով, որոնք իրականացնում են նյութերի բեռնումը և դրանց տեղափոխումը բազմաթիվ տեխնիկական գծերով (օրինակ, դրոշմման մամլիչ, լազերային կտրում և այլն):

Պահեստի կառավարման համակարգը կարող է ինտեգրվել ERP/WMS դասի համակարգերին և թույլ է տալիս պահեստի համալիր կառավարում (օրինակ, նվազագույն պաշարի կարգավիճակի, գտնվելու վայրի հետագծում, էլեկտրոնային պատվերների կառավարում, FIFO սկզբունքի կիրառում):

Համակարգը բացառում է եղանային բեռնիչների օգտագործման անհրաժեշտությունը տեխնիկական գծի տարրերի միջև նյութեր տեղափոխելու համար, ինչը մեծացնում է աշխատանքի արդյունավետությունն ու անվտանգությունը:

 

Ավտոմատացված պահեստավորման համակարգի բնութագրերը ամբարձիչ -ստեյքերով

 • Բեռնվածությունը դարակին – մինչև 5000 կգ
 • Դարակի առավելագույն երկարությունը – մինչև 12 մ
 • Համակարգի բարձրությունը – մինչև 20 մ
 • Համակարգի երկարությունը – մինչև մի քանի հարյուր մետր
 • Համակարգի բեռնատարողությունը – մինչև մի քանի հազար տոննա
 • Տարբեր բեռնման և բեռնաթափման կայանների ավելացման հնարավորությունը (ստացիոնար կամ շարժական կայաններ, բուֆերային պահեստային զոնաներ)
 • Օպցիոնալ սարքավորումներ – կայաններ, որոնք շարժվում են շինության սահմաններից դուրս
 • Ինքնակառավարվող պահեստավորման համակարգի նախագծման հնարավորություն, երբ պահեստի կրող կառուցվածքը հիմք է հանդիսանում նաև շենքի ճակատային մասի համար
 • Կառավարման համակարգի ինտեգրացիա ERP և WMS դասի համակարգերի հետ
 • Ինքնավար գործողությունների հնարավորություն, առանց օպերատորի հսկողության

Ավտոմատացված պահեստավորման համակարգի օգտագործման առավելությունները ամբարձիչ-ստեյքերով

 • Պահպանման և ներարտադրական փոխադրման գործընթացների ավտոմատացում
 • Պահպանման տարածքի խնայողություն – նյութի լրացուցիչ քանակությունը պահվում է փոքր տարածքում
 • Հեշտ և արագ մուտք դեպի պահեստավորված նյութեր
 • Պահպանման արդյունավետության զգալի բարձրացում, նյութերի տեղափոխման համար նախատեսված բեռնիչները հեռացնելու շնորհիվ
 • Աշխատանքի անվտանգության զգալի բարձրացում
 • Շինության ողջ հասանելի բարձրության օգտագործումը
 • Պահեստի ակնթարթային ինտեգրացիայի հնարավորությունը տեխնիկական գծում բազմաթիվ հաստոցների հետ
 • Պահեստի և արտադրության գործընթացի վերահսկումը ERP և WMS դասի IT- համակարգերի հետ ինտեգրման շնորհիվ

 

Կիրառումը

 • Արտադրության մեջ – որպես բաղադրիչների պահեստ (օրինակ, ձողեր, թերթեր, տեխնոլոգիական սարքավորումներ)
 • Պահեստում և դիստրիբուցիայում (օրինակ, պահեստ խողովակների և պրոֆիլների համար)

 

 

© 2024 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Օգտագործման պայմաններև Գաղտնիության քաղաքականություն