Storage optimization specialists

Օգտագործման պայմանների պայմանագիրը (նաև հայտնի է որպես Ծառայության պայմաններ կամ Օգտագործման պայմաններ) իրավական փաստաթուղթ է, որը ներառում է օգտագործման պայմանները: Այն սահմանում է պայմանները, կանոնները, ուղեցույցները և ընդունելի վարքագիծը, ինչպես նաև ցանկացած այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն, որը օգտվողները պետք է համաձայնեն օգտագործել կամ մուտք գործել կայք կամ բջջային հավելված: